Øvelseskjøring

For å starte øvelseskjøring må du være minst 16 år og ha gjennomført Trafikalt grunnkurs, som er på 17 timer. Ved Trafikalt grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta i alle timene for å få det godkjent. De som tar Trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars til 31. oktober uten at mørkekjøringsdelen er gjennomført, kan øvelseskjøre fram til og med 31. oktober. Men innen den tid må mørkekjøringen være gjennomført. Du vil motta et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Dette må du alltid ha med, både under kjøretimene med trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.


Er du over 25 år må du ta kurs i mørkekjøring og førstehjelp, men du slipper resten av Trafikalt grunnkurs.


Det er en fordel om du etter kjøretimene med trafikklæreren, kan få øvelseskjøre med en ledsager, for å fortsette å trene på det du har lært på trafikkskolen. Husk å ta med bevis på at du har rett til å øvelseskjøre og legitimasjon med bilde når du øvelseskjører.


Ledsageren ved privat øvelseskjøring må være minst 25 år og hatt gyldig førerkort for klassen uavbrutt de siste 5 årene. Bilen må ha et ekstra speil på ledsagersiden. og en rød L bak på bilen.


Til deg som skal drive øvelseskjøring med ungdommen holder Statens vegvesen informasjonsmøter over hele landet der de informerer om føreropplæringen og øvelseskjøring.


Ta kontakt på: publikumtjenester@vegvesen.no eller ring 815 35 080 og få informasjon om møter i ditt distrikt. Møtet er gratis og varer i 2 timer. Du kan også finne alt av informasjon på www.vegvesen.no.


Øvelseskjøringen må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Du og din ledsager må derfor finne øvingsområder som passer til ditt ferdighetsnivå. Unngå å øvelseskjøre på motorveien inntil du klarer å følge med på andre trafikanters handlinger.