Spørsmål

Vi jobber hele tiden for at opplæringen skal være tilpasset deg. Dersom du lurer på noe, ikke er helt fornøyd eller er uenig i noe, ber vi deg om å ta det opp med trafikklæreren din eller med trafikkskolens faglige leder. 


Trafikkstasjonen er trafikkskolens kontrollinstans. Forhold som knytter seg til undervisningen og regelverket ellers for trafikkskolene, kan tas videre opp der, hvis det skulle oppstå uenigheter som ikke kan løses mellom dere. 


Trafikkskolene driver næringsvirksomhet og må følge regelverket for dette. Skulle du være så uheldig å ha betalt for undervisning du mener du ikke har fått, kan du henvende deg til Forbrukerkontoret på ditt hjemsted.