Teoriprøven og den praktiske førerprøven

Når du skal ta teoriprøven og den praktiske førerprøven gjelder følgende: 

• Du må først levere inn elektronisk søknad om førerkort som skal godkjennes av trafikkstasjonen. 

• Du må ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen din. 

• l forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest. 

• Du må ha gyldig legitimasjon som pass eller bankkort når du møter til teoriprøven og den praktiske førerprøven. 

• Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. 

• Du har 90 minutter til å løse teoriprøven. 

• Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 mnd. før du fyller 18 år. 

• Du må bestå den teoretiske prøven for å kunne avlegge den praktiske førerprøven. 

• Teoriprøven er gyldig i 3 år. 

• Du må avtale oppkjøringstimen med trafikkskolen din. 

 

DEN PRAKTISKE FØRERPRØVEN 

• Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. 

• Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen. 

• Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. 

• Måten du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. 

• Den praktiske førerprøven varer 75 minutter totalt. 

 

SIKKERHETSKONTROLLEN 

• Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. 

• l tillegg må du forklare hva som kan være årsaken eller følgen dersom noe er feil. 

 

OPPGAVER DU FÅR MENS DU KJØRER 

• Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. 

• Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. 

• Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge. 

 

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt førerprøve. Du må informere og søke om dette i god tid. 

 

Om du stryker til teori- eller praktisk prøve, må du vente henholdsvis 2 eller 4 uker før du kan prøve på nytt. Møter du ikke til bestilt time, må du likevel betale det prøven koster.