Timebestilling

Yes! Trafikkskole administrerer timer via TabsElev. Der har du online tilgang til kalender og timekort. 


Vi benytter TabsElev til online-booking av timer. Link til booking-siden finner du via den blå knappen øverst på siden.

 

Timene skal vare i 45 minutter, og du har krav på lærerens fulle oppmerksomhet i hele undervisningstimen. Må timen avbrytes på grunn av uforutsette hendelser så som punktering, kompenseres den tapte tiden.

Avbestilling

Skulle du bli nødt til å avbestille timen, må du huske å gjøre dette senest klokka 12 siste virkedag før timen (dvs. for eksempel fredag kl. 12, hvis timen er mandag). Melder du forfall for seint, må du betale for timen. Er du forhindret fra å møte opp på grunn av sykdom og har fått syke-melding, ber vi deg gi beskjed snarest mulig.


Timer som læreren ikke kan møte til, skal så vidt mulig skolen avlyse senest kl. 12 siste virkedag før timen. (Denne timen betaler du ikke for.)

Trafikkskolens oppfølging

Trafikklæreren din skal følge deg gjennom hele opplæringsløpet. Dersom trafikklæreren din må avbryte undervisningen med deg pga. egen sykdom, kurs, militærtjeneste eller lignende, skal skolen informere deg om dette så tidlig som mulig. Trafikkskolen skal sørge for at du blir best mulig ivaretatt. Dette kan gjøres ved at en annen lærer overtar undervisningen.