Trinnvis opplæring

Opplæringen i alle førerkortklassene er beskrevet i læreplanene og består av 4 trinn, dvs. trinn 1, 2, 3 og 4. Du må ha nådd målene på det ene trinnet før du kan starte på neste. Den trinnvise opplæringen følges i alle førerkortklassene, men de obligatoriske delene varierer fra klasse til klasse.

 

Opplæringskort

Trafikklæreren din fører eget opplæringskort på deg som viser hva som er gjennomgått for hver time. Yes! Trafikkskole har tatt i bruk TabsElev som er et elektronisk administrasjons-program for trafikkskolene. Der fører de opplæringskortet elektronisk. Hos oss kan du med egen kode logge deg på «Min side» og se hva som er gjennomført i opplæringen og status for betalingene til trafikkskolen. Spør trafikklæreren din om denne muligheten. 

Trafikkopplæring

Trinn for trinn

Trinn
TRINN 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 er Trafikalt grunnkurs, som består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring. Vi anbefaler deg å bruke tid på å lære deg det aktuelle teoristoffet. Bestill læremidlene du trenger hos din trafikklærer på skolen, eller via www.atl.no. Det er smart av deg å lese trafikkteorien og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv for deg.

Trinn
TRINN 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På trinn 2 lærer du å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du vil få kunnskaper om kjøretøyet for å kunne forstå og mestre de kjøretekniske ferdighetene. Du vil også lære deg å ta ansvar for sikkerhetskontroll og tilsyn med kjøretøyet. Antall timer som trengs her er individuelt, men trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren. På veiledningstimen skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

Trinn
TRINN 3 Trafikal dyktighet 

På trinn 3 lærer du å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også lære deg bestemmelsene i vegtrafikkloven, trafikkskiltene og veioppmerkingen. Du vil lære å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Når du har fullført trinn 3, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. Antall timer som trengs her er individuelt, men trinnet har 5 obligatoriske timer inkludert sikkerhetskurs på bane (for klasse B) og en veiledningstime sammen med trafikklæreren.

Trinn
TRINN 4 Sikkerhetskurs på vei 

På trinn 4 vil du utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen din på landeveien, i forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Du får sjansen til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med dine medelever. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i de fleste klasser.