Knut Olav Hauken - daglig leder Yes! Trafikkskole
Yes! Trafikkskole

Om oss

Daglig leder/faglig leder Knut Olav Hauken ønsker deg velkommen som elev hos Yes! Trafikkskole.

Historie

Yes! Trafikkskole ble startet våren 2018 og har tilhold i Elverum i Innlandet.


Trafikkskolen har sitt nedslagsfelt i fra Solør i sør til Rendalen og Stor-Elvdal i nord.

Erfaring

Knut Olav har bred erfaring som trafikklærer både på personbil og tyngre kjøretøy i nær 15 år.


– Jeg føler at jeg har god kompetanse og erfaring med ungdom om motorkjøretøyer og trafikk.

Knut Olav Hauken

Vårt viktigste mål er å gi elevene en grundig og god opplæring, både teoretisk og praktisk, slik at de kan ferdes i trafikken som trygge bilister. Det er viktig med gode holdninger slik at eleven kan takle ulike situasjoner i trafikken – også i forhold til syklister og fotgjengere.

Knut Olav Hauken
Daglig leder, Yes! Trafikkskole